Inženjerska Geodezija

U nastavku ove stranice možete pogledati usluge koje pružamo iz oblasti inženjerske geodezije.

RAČUNANJE KUBATURA

Obračun kubatura odnosno zapremina masa je postupak izračunavanja količina rudarskih kopova, deponija, kamenoloma, nasipa, iskopa...

Čest problem sa kojim se investitori i izvođači radova susreću je nemogućnost kontrole količina iskopa materijala odvezenog sa gradilišta ili materijala utrošenog za nasipanje.

Ukoliko se izvrši geodetsko snimanje u dva navrata ( pre i posle radova ) moguće je izračunati razliku u kubaturi i time sprečiti zloupotrebe u pogledu količina.

Osnova za dobro sračunate količine je detaljno snimljen teren u horizontalnom i vertikalnom smislu. Pravilan izbor snimljenih detaljnih tačaka daje vernije rezultate.

OBELEŽAVANJE OBJEKTA

Obeležavanje predstavlja postavljanje belega i pravaca koji definišu pozicije, slojeve i nivoe elemenata u izgradnji, tako da se radovi u toku gradnje mogu oslanjati na njih.

Na osnovu uslova iz lokacijske dozvole i na osnovu projektne dokumentacije geodetski stručnjak na terenu obeležava: građevinsku liniju, regulacionu liniju, tačke osnove temelja, trase saobraćajnica, visinske kote, osovine, kako bi se ispoštovali svi zadati uslovi. Isto tako i po izvođenju radova geodetski stručnjak kontroliše da li su svi radovi i sve pozicije na objektu izvedene u granicama dozvoljenih odstupanja.

KONTROLA TEMELJA

Kontrola temelja je obavezan postupak gde se proverava pozicija izvedenog temelja i njegova uskladjenost sa projektom . Pri kontroli temelja proverava se pre svega pozicija izvedenog  stanja da li je ista kaoi projektovano , dimenzija i visina . 

Po uspešno izvedenoj kontroli izdaje se potvrda o kontroli temelja . Ovo je bitan dokument koji potvrdjuje da je izgradnja temelja izvršena u skladu sa protokolom regulacije, postavljen na gradjevinskoj liniji i u skladu sa odobrenom projektnom dokumentacijom .

Zapisnik o kontroli temelja potrebno je čuvati kao obavezni deo tehničke dokumentacije na gradilištu a i po završetku objekta za dobijanje upotrebne dozvole i uknjižbe objekta .

PRAĆENJE SLEGANJA OBJEKTA

Tokom vremena je potrebno periodično proveravanje sleganja objekta, tako što se uvek iznova meri visinska kota na ugrađenim reperima. Poređenjem rezultata računaju se pomaci i deformacije koje nastaju u toku izgradnje ili eksploatacije predmeta radova.

Takođe ukoliko gradite objekat u gradskom jezgru, sa širokim iskopom ili na područjima sklonim klizištu potrebno je pratiti sleganje susednih jedinica. Jako je važno iz bezbedonosnih razloga ( kao i zbog loših suseda ) da budete sigurni da li Vaši radovi utiču da se susedni objekti sležu, takođe i da ste sigurni da li je sleganje ako ga je bilo zaustavljeno.

TRASIRANJE SAOBRAĆAJNICA

Iskolčavanje trase predstavlja prenošenje na teren položaja, dimenzija i visina projektovanih osa i ostalih elemenata saobraćajnica, vodova i drugih linijskih objekata.

Projektant projektuje na topografskoj osnovi terena koju je predhodno izradio geodeta (tzv. katastarsko-topografski plan), a potom geodeta trasira projektovano stanje na terenu, nakon čega se građevinski radovi mogu izvoditi u skladu sa projektom.

NIVELACIJA TERENA

Nivelacija terena i linijskih objekata (saobraćajnica, kanala, platformi itd.) određuje se proračunom padova i poprečnih i podužnih profila u željenom pojasu. U saradnji sa izvođačem građevinskih radova, definišu se elementi (tačke) koje je neophodno visinski obeležiti na terenu.

Pošaljite Upit Za Saradnju
ili pozovite +381 64 301 80 51
imate pitanje?

Pozovite 064 301 80 51 ili pošaljite elektronski upit.

Kontaktirajte Nas